Notiser

Flere innbyggere i Norge

Ved inngangen av første kvartal var det 5 334 762 innbyggere i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det ble 6 550 flere innbyggere i Norge, ifølge tallene.

Med den velferdsstaten Norge har, eller den norske modellen, betyr flere innbyggere økte skattefinansierte utgifter.

Mest lest

Arrangementer