Notiser

Flere innbyggere i Norge

Ved inngangen av første kvartal var det 5 334 762 innbyggere i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det ble 6 550 flere innbyggere i Norge, ifølge tallene.

Med den velferdsstaten Norge har, eller den norske modellen, betyr flere innbyggere økte skattefinansierte utgifter.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami