Ukategorisert

Ønsker streikerett for elever

Une Bastholm, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, har fremmet et representantforslag om å innføre politisk streikerett for skoleelever.

Det er klimastreiken i vinter som har inspirert stortingsrepresentanten.

–Forslagsstiller mener at det er spesielt viktig i en slik situasjon, hvor mange barn og unge opplever at deres framtid er truet og at det ikke blir tatt på alvor, å anerkjenne og forsterke deres legitimitet som politiske aktører. Den fremste måten det kan skje på, er ved å gi barn og ungdom stemmerett og streikerett. Forslagsstiller viser til at Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Rødt stemte for å innføre 16 års stemmerett i Norge, da et grunnlovsforslag om dette ble nedstemt i Stortinget 29. januar 2019, jf. Dokument 12:7 (2015–2016). Barn og unge er dermed avskåret fra å påvirke egen framtid gjennom stemmeseddelen i lang tid framover. Innføring av streikerett for elever blir derfor enda viktigere for å gi barn og unge politisk legitimitet, har Une Bastholm skrevet som begrunnelse for forslaget.

Une Bastholm ønsker at Stortinget skal be regjeringen remme forslag med regler og rammer for å innføre streikerett for skoleelever, slik at elevråd og elevorganisasjoner kan arrangere og oppfordre til politisk streik. Hun vil også at regjeringen endrer fraværsreglene i skolen slik at dokumentert deltagelse i politisk streik arrangert av elevråd, elevorganisasjoner eller andre sivilsamfunnsorganisasjoner er å anse som politisk fravær.

Liberalister vil nok dele seg i synet på forslaget, av ulike årsaker. Noen av oss ønsker et annerledes utdanningssystem med private drivere, mens andre mener det er viktig at elever deltar i undervisningen i skattefinansierte skoler.

Flere av regjeringspartiene har jobbet hard for å få ned fravær blant elever. Det er en av flere årsaker til at forslaget til Une Bastholm trolig blir stemt ned i nasjonalforsamlingen.

Mest lest

Arrangementer