Ukategorisert

Idrettsforbundet lar seg kjøpe av spillemidler

I helgen ble Idrettstinget 2019 gjennomført, et ting som er for den proteksjonistiske enerettsmodellen.

Vedtatt resolusjon om spillpolitikk på Idrettstinget 2019:
«Norsk idrett stiller seg bak enerettsmodellen som sterkt bidrar til ansvarlighet i forebygging av spillavhengighet, og samtidig gir forutsigbare inntekter til idrett, kultur og humanitære organisasjoner. Idrettstinget støtter derfor myndighetenes intensivering av kampen mot pengespill som er ulovlige i Norge og tiltakene for å forhindre markedsføring av disse.»

Liberalister ønsker minst mulig politikk innenfor spill. Aktørene i det norske markedet er langt mer restriktiv og ønsker et lisenssystem. Alt tyder på at et lisenssystem legger bedre rammer for ansvarlighet enn enerettsmodellen, noe mange land har innsett for lenge siden.

Mest lest

Arrangementer