Ukategorisert

Bilavgiftssystemet

Arbeidet som regjeringen ønsker igangsatt kommer til å bli interessant og viktig. Så mange som mulig bør engasjere seg i den kommende debatten om bilavgifter.

Norge har lenge hatt elbilfordeler, fordeler som gir færre kroner i statskassen. Det er inntekter fra skatt, inkludert avgifter, politikerne bruker til mer eller mindre gode formål.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) har stilt finansministeren et skriftlig spørsmål og fått svar som bør inspirere mange som er opptatte av økonomisk politikk. Finansminister Siv Jensen (FrP) har i svaret skrevet, at under denne regjeringen har andelen elbiler av nye personbiler økt fra knapt 6 pst. i 2013 til 31 pst. i 2018 og 46 pst. de fire første månedene i år. Det er nå registrert over 200 000 elbiler. Økningen i elbilandelen er en ønsket endring. Det er i tråd med at det i Granavolden-plattformen er lagt til grunn at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippsbiler i 2025. Dette målet er betinget av teknologisk fremgang. Siv Jensen legger til at de betydelige avgiftsfordelene betyr at oppgangen i elbilandelen også har konsekvenser i form av reduserte avgiftsinntekter. I den helhetlige gjennomgangen ble det blant annet angitt at dagens fordeler for nullutslippsbiler over tid må fases ut. I Granavolden-plattformen står det at regjeringen vil videreføre skattefordelene for elbil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele perioden for å nå 2025-målene. Her varsles det også at regjeringen vil starte arbeidet med et bilavgiftssystem som er bærekraftig etter 2025. Dette vil regjeringen komme tilbake til i kommende budsjetter.

Bil kommer trolig til å koste, uansett hvor miljøvennlig bilen blir. Rett og slett fordi politikerne trenger pengene.

Spørsmål og svar, på Regjeringen.no.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer