Ukategorisert

Bilavgiftssystemet

Arbeidet som regjeringen ønsker igangsatt kommer til å bli interessant og viktig. Så mange som mulig bør engasjere seg i den kommende debatten om bilavgifter.

Norge har lenge hatt elbilfordeler, fordeler som gir færre kroner i statskassen. Det er inntekter fra skatt, inkludert avgifter, politikerne bruker til mer eller mindre gode formål.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) har stilt finansministeren et skriftlig spørsmål og fått svar som bør inspirere mange som er opptatte av økonomisk politikk. Finansminister Siv Jensen (FrP) har i svaret skrevet, at under denne regjeringen har andelen elbiler av nye personbiler økt fra knapt 6 pst. i 2013 til 31 pst. i 2018 og 46 pst. de fire første månedene i år. Det er nå registrert over 200 000 elbiler. Økningen i elbilandelen er en ønsket endring. Det er i tråd med at det i Granavolden-plattformen er lagt til grunn at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippsbiler i 2025. Dette målet er betinget av teknologisk fremgang. Siv Jensen legger til at de betydelige avgiftsfordelene betyr at oppgangen i elbilandelen også har konsekvenser i form av reduserte avgiftsinntekter. I den helhetlige gjennomgangen ble det blant annet angitt at dagens fordeler for nullutslippsbiler over tid må fases ut. I Granavolden-plattformen står det at regjeringen vil videreføre skattefordelene for elbil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele perioden for å nå 2025-målene. Her varsles det også at regjeringen vil starte arbeidet med et bilavgiftssystem som er bærekraftig etter 2025. Dette vil regjeringen komme tilbake til i kommende budsjetter.

Bil kommer trolig til å koste, uansett hvor miljøvennlig bilen blir. Rett og slett fordi politikerne trenger pengene.

Spørsmål og svar, på Regjeringen.no.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Er det Trumps feil?Er det Trumps feil?
  Thor Steinhovden har skrevet en lettlest bok om bakgrunnen for hvordan amerikansk politikk er blitt som den er idag.
 • Bærekraftsmålene – klima som den store samlende sak?Bærekraftsmålene – klima som den store samlende sak?
  Klima og miljø er del av bærekraftsmålene. Hvordan skal dette samle menneskeheten? Og hvordan var det nå med rettsstaten? Siste og fjerde del av en artikkelserie om bærekraftsmålene – med en oppsummering.
 • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
  Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
 • Til glede for nye lesereTil glede for nye lesere
  Denne artikkelen skrev redaktøren for 10 år siden i forbindelse med Liberalerens 10-års jubileum.
 • Dagene da kampen om Norges styreform ble taptDagene da kampen om Norges styreform ble tapt
  I 1905 valgte ca 80% av de stemmeberettigede prins Carl av Danmark til konge.
 • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
  Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.