Ukategorisert

KLP velsigner illiberal politikk i Norge

KLP selger seg ut av selskap som produserer alkohol og pengespill. Pornografi skal heller ikke være i KLPs portefølje.

KLP skal og må få bestemme egen drift, men spill og alkohol bør være lovlige produkt. Mange land har en liberal alkohol- og spillpolitikk, uten at det har vært spesielt problematisk. KLP hadde før utsalgsavgjørelsen store eierandeler i slike selskap, nesten tre milliarder kroner.

En liberal politikk er god politikk, og politikken blir aldri for liberal!

–Vi forvalter over 600 milliarder kroner i pensjonsfond for rundt én million nordmenn. Det er et stort ansvar, og vi vurderer derfor regelmessig om vi gjør dette på en god nok måte. Da dreier det seg ikke bare om hva som gir høyest avkastning, men også om våre investeringer bidrar til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling. Nå har vi etter gode samtaler med våre kunder og eiere besluttet å trekke oss ut av alkohol og pengespill, sier Sverre Thornes, KLPs konsernsjef, i en pressemelding.

KLP startet som et spleiselag av små kommuner over hele landet. I dag er KLP Norges største pensjonsselskap. Det er kundene som eier KLP.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer