Notiser

Klimagassutslippene flater ut

Foreløpige tall viser at det ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i 2018 enn året før. Oppgangen skyldes en mindre andel biodrivstoff i veitrafikken samt mer forbruk av fossilt drivstoff til andre transportformer, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer