Ukategorisert

Har undersøkt inntaket av energidrikk blant norske ungdommer

Det har de siste årene vært fremmet flere forslag om 18-årsgrense for å kjøpe energidrikk.

Kjersti Toppe, kanskje en av de verste formynderne på Stortinget, er en av politikerne som ønsker sterke virkemiddel. Hun får støtte av forsker, ifølge Forskning.no.

I en ny studie har forskere fra Høgskolen i Innlandet undersøkt inntaket av energidrikker blant norske ungdommer. Data for studien ble samlet gjennom Ungdata-undersøkelsen i 2015 og 2016, og forskerne fikk svar fra over 30 000 ungdommer fra hele Norge.

Resultater fra undersøkelsen viste at litt over halvparten av ungdommene, 52,3 prosent, drakk energidrikk minst én gang i måneden. Av de spurte ble 3,5 prosent kategorisert som høykonsumenter. Gutter drakk dobbelt så mye som jentene. Det var også flest gutter som var høykonsumenter. Ungdom på landet drakk 13 prosent mer per dag enn de som bodde i by. På landet ble her definert som kommuner med færre enn 20 000 innbyggere, ifølge tallene fra studien.

Dersom barn og ungdommer drikker for mye energidrikk, har foreldre og foresatte en oppgave voksne bør ta på alvor. Vi bør ikke og skal ikke bruke lovverket mot alt som er usunt og farlig.

Grenser for politikk!

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • 26 år med EU26 år med EU
    I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
  • Keynes versus keynesianerneKeynes versus keynesianerne
    John Maynard Keynes var en økonom for depresjoner. Hans politiske forslag på 1930-tallet var ment for ekstreme forhold, og ikke som en medisin for enhver økonomiske forkjølelse, slik hans etterfølgere later til å tro.
  • Telling vi ikke likerTelling vi ikke liker
    Samfunnet har tatt inspirasjon fra dyrene i eventyret om den tellende geitekillingen. Lar du deg forbanne over å bli telt?