Ukategorisert

Bompenger er rettferdig, men viktig med fornuftige kostnader på prosjektene

Bompengefinansiering er et godt prinsipp, noe Liberaleren har skrevet mange ganger.

Det er bompengebråk i Norge, et bråk som kan avgjøre høstens valg mange av stedene.

Prinsippet om at brukerne skal betale kostnadene er godt. Det er viktig at kostnadene er reelle. For mange tall og kostnader legges inn i de ulike regnestykkene.

Veg-regnestykkene er vanskelig matematikk. Det er komplisert fordi politikerne skattlegger bilen hardt. Politikerne tar inn mer penger på bil enn de bruker på veger. Det betyr at bilister betaler for andre deler av den norske modellen. Mange bompengeprosjekt betyr at politikerne frigir penger fra bilen til andre politisk prioriterte oppgaver.

Når Liberaleren har sans for bompenger, er det fordi brukerne av vegen/tunnelen/broen skal betale. En borger som bruker bilen, skal ikke betale for kollektivtransport vedkommende aldri benytter.

Mest lest

Arrangementer