Ukategorisert

Staten har solgt aksjer i Entra

Det bør være en målsetting for regjeringen og stortingsflertallet å selge veldig mange statlige aksjer.

Denne uken solgte staten om lag 20,3 millioner aksjer i Entra for 2,5 milliarder kroner. Statens eierandel gikk ned fra 33,4 prosent til 22,4 prosent.

–Jeg er godt fornøyd med nedsalget og måten det har skjedd på. Det sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), ifølge Regjeringen.no.

Stortinget har over flere år fornyet en salgsfullmakt om å kunne selge inntil alle aksjene i Entra, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.

–Vårt mål er å styrke det private eierskapet i Norge, og regjeringen har lenge vært tydelig på at vi ikke er langsiktig eier av Entra. Vi legger med dette til rette for at en økt andel private aksjonærer kan bidra til den videre utviklingen i Entra, sier Røe Isaksen.

Entra ASA er blant de største eiendomsselskapene i Norge og er ledende innenfor kontoreiendom. Entra ASA eier og forvalter cirka 1,3 millioner kvadratmeter fordelt på 92 eiendommer, hovedsakelig lokalisert i Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Grenser for politikk
Vi som er motstandere av statlig forretningsdrift og eierskap, mener at staten ikke skal sitte på alle sider av bordet; staten skal ikke både være lovgiver, dømme brudd på lovene og samtidig være aktør i konkurranse med alle andre som må forholde seg til staten som lovgiver og dommer. Derfor har vi et prinsipielt standpunkt om å begrense statens makt og aktiviteter.

Grenser for politikk er et godt prinsipp!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer