Ukategorisert

Ønsker handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet

En plan mot islamofobi og muslimfiendtlighet, lar seg utarbeide. Om planlagte virkemiddel vil fungere i praksis, er mer tvilsomt.

De mest rabiate som lider av islamofobi, vil ikke bli hjulpet av en plan politikerne vedtar. Samtidig er det ingen som sitter på en fasit hvordan redusere muslimfiendtlighet i Norge, selv om Liberaleren har prøvd med artikkelen Muslimer er flotte mennesker.

Stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Marian Hussein og Solveig Skaugvoll Foss, alle representerer SV, ønsker at Stortinget skal be regjeringen i samarbeid med faglig ekspertise og sivilsamfunnsaktører utarbeide og komme tilbake til Stortinget med sak om å innføre en egen handlingsplan for å kartlegge, forebygge og adressere islamofobi og muslimfiendtlige holdninger. Planen må inkludere prioriterte, konkrete, målbare og nye tiltak med midler til å finansiere arbeidet, inspirert av handlingsplan mot antisemittisme.

Forslaget fra SV-representantene har blitt foreslått i et representantforslag.

Mest lest

Arrangementer