Ukategorisert

Stortinget har vedtatt en ny og like urettferdig ordning for finansiering av NRK

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag i mediestøttemeldingen, altså at NRK skal bli finansiert over statsbudsjettet.

Kringkastingsavgiften, også kalt TV-skatten av liberalister, blir avviklet. Den siste giroen fra det statlige selskapet betaler du i løpet av sommeren.

Kringkastingsavgiften er en lovpålagt offentlig avgift som den som har fjernsynsmottaker er pliktig å betale. Plikten til å betale kringkastingsavgift er uavhengig av hvilken fjernsynsmottaker man har og hvilke kanaler man velger å se på. Nå blir denne avgiften erstattet av skatt. Altså vi går fra skatt til skatt.

I praksis betyr endringen at flere må betale for driften av NRK, helt uavhengig om publikum benytter seg av tilbudet eller ikke. Å betale for noe du ikke benytter, er den del av den norske modellen. Rettferdig er det ikke!

Grenser for politikk
Vi som er motstandere av statlig forretningsdrift og eierskap, mener at staten ikke skal sitte på alle sider av bordet; staten skal ikke både være lovgiver, dømme brudd på lovene og samtidig være aktør i konkurranse med alle andre som må forholde seg til staten som lovgiver og dommer. Derfor har vi et prinsipielt standpunkt om å begrense statens makt og aktiviteter. NRK-konstruksjonen er et godt eksempel på hvordan det ikke skal være, selv om krinkastningen er populær i store deler av befolkningen.

Det Stortinget bør gjøre når NRK blir finansiert over statsbudsjettet, er å kutte i den skattefinansierte overføringen til NRK. Det statlige selskapet bør få færre kanaler, både på radio og TV. Redusert skattefinansiert virksomhet vil komme de kommersielle aktørene til gode. Vi trenger ikke en gigantisk statlig mediebedrift, finansiert med skatt.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer