Ukategorisert

Skatteinngangen øker

Skatteinngangen i Norge er så god, at argumentene rødgrønne politikere bruker om skattelettelsene regjeringspartiene har fått vedtatt under Erna Solbergs regjeringstid er dårlige.

Økningen i skatteinngangen i år er på 8,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det er økning i alle kategoriene som er skatt til kommuneforvaltningen, skatt til staten, skatt på utvinning av petroleum, innbetalinger til folketrygden, ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Satt opp mot summen befolkningen betaler inn i skatt, har regjeringspartiene gitt små lettelser. Under regjeringen til Erna Solberg og med Siv Jensen som finansminister, har det blitt gitt cirka 25 milliarder kroner i skatte- og avgiftslettelser.

Mest lest

Arrangementer