Kommentar

Stortinget bør gå foran som godt eksempel i bruk av penger

Når politikerne bruker mer penger enn de bør bruke, er det vanskelig å få resten av befolkningen til å vise måtehold.

Økningen i skattefinansierte utgifter har vært enorm i Norge de siste årene. Bruken av penger på Stortinget, etter forslag fra regjeringen, er så stor, at politikken knapt nok kan kalles borgerlig. I år skal vi blant annet bruke 238 milliarder kroner av oljeinntektene. Det er nyanser som skiller partiene i bruk av penger.

Politikerne står ikke frem som gode eksempel i måtehold. Nordmenn hadde ved årsskiftet nærmere 94 milliarder kroner i inkassogjeld. 21 av disse er knyttet til misligholdt forbruksgjeld, kommer det fram i Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn», ifølge Dinero.

Mange nordmenn bruker mer penger enn de bør gjøre, omtrent som Stortinget gjør.

Enorm politisk vedtatt forbruk betyr høyt skatte- og avgiftstrykk. Høye skatter og mange avgifter gjør situasjonen vanskelig for borgere som i utgangspunktet har anstrengt økonomi.

Politikerne kan fremstå som gode rollemodeller med moderat skattefinansiert forbruk, altså sette grenser for politikk.

Mest lest

Arrangementer