Ukategorisert

Eksempel på en litt enklere hverdag

Når en rapport konkluderer med regelendring som forenkler hverdagen til deler av befolkningen, er det fornuftig å endre regelverket.

Aldersgrensen for helseattest for eldre bilførere har blitt hevet fra 75 il 80 år, og varigheten av helseattesten har økt fra to til tre år. Endringen trådte i kraft onsdag 19. juni.

Bakgrunnen for endringene er en rapport levert av Vegdirektoratet og Helsedirektoratet. Direktoratene anbefalte at aldersgrensen for helseattesten bør øke til 80 år. Fram til nå har man etter fylte 75 år måttet gjennomgå helseundersøkelse hos lege. Hvis du da oppfylte helsekravene, ga legen deg en helseattest med gyldighet inntil tre år. Etter fylte 78 år fikk du helseattest med varighet inntil to år.

Dette er ett eksempel på at politikerne kan hvis dem vil.

Det finnes gode argument mot samme aldersgrense for alle, men den debatten tar vi ikke i denne sammenhengen.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer