Notiser

Færre deltakere i introduksjonsprogrammet

I løpet av 2018 deltok 27 100 personer i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Det er nedgang sammenlignet med 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mest lest

Arrangementer