Ukategorisert

Oppsummerer det parlamentariske arbeidet i tall

Foreløpig det siste møtet i Stortinget i sesjonen 2018–2019 har blitt holdt og Stortinget kan oppsummere arbeidet i tall.

I stortingssesjonen 2018–2019, den andre sesjonen i valgperioden 2017–2021, har Stortinget holdt 96 møter og behandlet 424 innstillinger fra komiteene. Stortingsrepresentantene har stilt 2 318 spørsmål til regjeringen, ifølge Stortinget.no.

Representanter fra regjeringspartiene har i liten grad brukt spørreinstituttet, mens opposisjonen har vært aktiv i det som er en sentral del Stortingets kontroll med regjeringen.

Liberalister
Det ville vært utrolig interessant å følge liberalister i arbeid på Stortinget, politikere som ønsker en kursendring på omtrent alle områdene. Det finnes liberalister i enkelte av partigruppene, men de er bundet av vedtak i eget parti og partiprogrammet. Handlingsrommet for en FrP-liberalist, for å bruke Fremskrittspartiet som eksempel, er minimalt.

Mest lest

Arrangementer