Ukategorisert

Stadig flere pasienter benytter fritt behandlingsvalg

I et samfunn der valgfrihet skal være naturlig, bør det være minimal debatt om fritt behandlingsvalg.

Slik er det ikke. I opposisjonen på Stortinget er frustrasjonen stor mot fritt behandlingsvalg. Arbeiderpartiet står mot Høyre og FrP i disse debattene.

Nesten 20 000 pasienter har brukt ordningen som gjør at de er kommet raskere til helsehjelp eller fått velge seg til den institusjonen som de mener har det beste tilbudet. I årets fire første måneder er økningen på 75 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Fritt behandlingsvalg-ordningen går ut på at private tilbydere, også de uten avtale med regionalt helseforetak, kan godkjennes som leverandører av spesifikke helsetjenester. Pasienten kan velge behandling hos disse, så lenge tilbyderen er godkjent gjennom ordningen. Ordningen er skattefinansiert.

Mest lest

Arrangementer