Ukategorisert

Ber om innspill til statens retningslinjer for lederlønn

Nærings- og fiskeridepartementet gjennomgår statens retningslinjer for lederlønn, og ber om innspill.

Dette skjer blant annet i lys av regjeringens forslag til endringer i allmennaksjelovens regler om lederlønn.

Nærings- og fiskeridepartementet har invitert styrene i selskapene hvor statens eierskap forvaltes av departementet til å komme med eventuelle innspill. Innspillene kan gjelde alle områdene ved statens retningslinjer, ifølge Regjeringen.no.

Departementet inviterer også andre interessenter, som for eksempel andre aksjonærer og investorer, organisasjoner med flere, til å komme med innspill.

Fristen for å komme med innspill er satt til 31. oktober.

Debatter
Det er ofte debatter om lederlønninger, spesielt når det kommer medieoppslag om ledere i staten og offentlig sektor med millionlønninger.

Selv om arbeidsgiveren er staten eller statlig eid bedrift, bør avtalefriheten gjelde; både for rekrutterte ledere og de statlig utnevnte styrene. Tak på lønninger er muligens en god idé for røde politikere, men tak gir mange praktiske problem. Et tak vil begrense mulighetene til å få tak i nødvendig kompetanse i nøkkelposisjoner.

Politikerne bør heller bekymre seg over statens størrelse. Det er langt mer bekymringsverdig enn lønnsnivået blant utvalgte ledere.

Tags:

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
  Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.
 • Det er farlig å dele verden i kun toDet er farlig å dele verden i kun to
  Liberalismen er den ideologien som lider mest av å dele verden inn i to forenklede virkeligheter.
 • Til glede for nye lesereTil glede for nye lesere
  Denne artikkelen skrev redaktøren for 10 år siden i forbindelse med Liberalerens 10-års jubileum.
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • Frihandel er alfa omegaFrihandel er alfa omega
  Handelskrig skaper kun usikkerhet, mistillit og tapere.
 • Delingsøkonomi på en – to – tre!Delingsøkonomi på en – to – tre!
  For fem år siden var ordet "delingsøkonomi" på alles lepper, men da aktørene i denne sektoren begynte å utfordre eksisterende næringsvirksomhet så satt politikerne foten ned.
 • Jeg er krenket!Jeg er krenket!
  Francis Fukuyama har skrevet bok om identitet. Har krenkehysteriet røtter til den franske revolusjon?