Ukategorisert

Ber om innspill til statens retningslinjer for lederlønn

Nærings- og fiskeridepartementet gjennomgår statens retningslinjer for lederlønn, og ber om innspill.

Dette skjer blant annet i lys av regjeringens forslag til endringer i allmennaksjelovens regler om lederlønn.

Nærings- og fiskeridepartementet har invitert styrene i selskapene hvor statens eierskap forvaltes av departementet til å komme med eventuelle innspill. Innspillene kan gjelde alle områdene ved statens retningslinjer, ifølge Regjeringen.no.

Departementet inviterer også andre interessenter, som for eksempel andre aksjonærer og investorer, organisasjoner med flere, til å komme med innspill.

Fristen for å komme med innspill er satt til 31. oktober.

Debatter
Det er ofte debatter om lederlønninger, spesielt når det kommer medieoppslag om ledere i staten og offentlig sektor med millionlønninger.

Selv om arbeidsgiveren er staten eller statlig eid bedrift, bør avtalefriheten gjelde; både for rekrutterte ledere og de statlig utnevnte styrene. Tak på lønninger er muligens en god idé for røde politikere, men tak gir mange praktiske problem. Et tak vil begrense mulighetene til å få tak i nødvendig kompetanse i nøkkelposisjoner.

Politikerne bør heller bekymre seg over statens størrelse. Det er langt mer bekymringsverdig enn lønnsnivået blant utvalgte ledere.

Tags:

Mest lest

Arrangementer