Notiser

Færre unge, men flere i satt alder mottar sosialhjelp

Fra 2017 til 2018 har det blitt færre under 30 år som mottar sosialhjelp. I den samme perioden har det blitt flere sosialhjelpsmottakere over 30 år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Tags:

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami