Notiser

Færre unge, men flere i satt alder mottar sosialhjelp

Fra 2017 til 2018 har det blitt færre under 30 år som mottar sosialhjelp. I den samme perioden har det blitt flere sosialhjelpsmottakere over 30 år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Tags:

Mest lest

Arrangementer