Ukategorisert

Få grenser for rådgivende folkeavstemminger

Det er få grenser for lokale folkeavstemminger. Selv om mulighetene er mange for politikerne, er folkeavstemminger et virkemiddel som blir moderat brukt i Norge.

De mest spesielle folkeavstemmingene som ble arrangert i fjor var om målform ved to skoler i Sel og Aalesund. Oppmøtet var veldig lav med under ti prosent i valgoppslutning, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det var tre folkeavstemminger om territorielle spørsmål i 2018. Til sammen fem lokale folkeavstemminger i Norge, et lavt tall med tanke på de politiske mulighetene for politikere som ønsker å være populære.

I alt 68 300 stemmeberettigede kunne delta i de fem lokale folkeavstemningene og fremmøtet var samlet 54 prosent.

Om rådgivende folkeavstemminger er et godt politisk virkemiddel? Det koster i alle fall skattefinansierte penger å gjennomføre folkeavstemming.

Tags:

Mest lest

Arrangementer