Notiser

Mer turnusarbeid og lavere sykefravær blant unge i helse- og sosialtjenestene

Tre av fire ansatte i helse- og sosialtjenestene under 25 år, med utdanning innenfor feltet, jobbet turnus i 2018. Selv om de yngre aldersgruppene jobbet mer turnus, hadde de lavere legemeldt sykefravær, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mest lest

Arrangementer