Ukategorisert

Turistskatt

Sommer i Norge betyr debatt om turistskatt.

Destination Lofoten ønsker turistskatt, en avgift hver turist som besøker Lofoten skal betale. Pengene skal visstnok gå til infrastruktur i regi av det offentlige. Svein Helland, styreleder i Destination Lofoten, sa på Dagsnytt Atten at han er usikker på hvordan innkreve skatten.

Svalbard har erfaring med miljøavgift, penger som har blitt spredt på mange prosjekt. Om skatteinntektene gjør destinasjonen Svalbard bedre? Det er det delte meninger om, basert på prinsipielt syn om skatter og avgifter.

Stortinget har stemt ned forslag om en nasjonal turistskatt. Skal hver destinasjon/kommune innføre turistskatt, må mange turister betale mye ekstra skatt/avgift i Norge.

Næringslivet og liberale politikere, bør bli flinkere å fremheve de positive ringvirkninger med handel og turister. Mange nok legger vekt på ulempene.

Skatt er verdispørsmål
For liberalister er skatt være et verdispørsmål. Uansett økonomiske situasjon bør målsettingen være å si nei til nye skatter.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være. Dagens skattenivå gir politikerne for mye makt i en altfor stor stat. Turistskatt gir politikerne økt makt!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer