Ukategorisert

Forbud avler forbud, noe røykeloven viser

Forbudet mot å røyke på offentlige plasser som nylig ble innført i Sverige, kommer trolig også til Norge.

Det er Karl Erik Lund, tobakkforsker ved Folkehelseinstituttet, som mener det kommer nye innstramninger i Norge. Dette ifølge P4.

Dersom tobakksprodukt er så ille og farlig som politikere mener, vil bruk av produktene reduseres uten forbud. Forbud mot sigaretter er et drastisk inngrep i den private eiendomsretten.

Karl Erik Lund vil, ifølge P4, heller bruke avgifter enn forbud for å få mennesker til å stumpe røyken.

Tags:

Mest lest

Arrangementer