Ukategorisert

Betydelig økning i skatteinngangen

Tallene fra januar til juni viser betydelig økning i skatteinngangen i år sammenlignet med tallene for de siste årene.

Økningen er på ni prosent sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det er økning i alle kategoriene til Statistisk sentralbyrå.

Sammenlignet med skatteinngangen har regjeringen til Erna Solberg gitt små summer i skattelettelser. Det har blitt betalt inn 487 milliarder kroner i skatt i år, mot 447 milliarder kroner for samme periode i fjor.

Skatt er verdispørsmål
For liberalister er skatt være et verdispørsmål. Uansett økonomiske situasjon bør målsettingen være å senke skatter og avgifter.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være. Dagens skattenivå gir politikerne for mye makt i en altfor stor stat. Det er bred enighet på Stortinget om statens størrelse. Kun nyanser skiller partiene!

Skattekutt er alltid svaret!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer