Ukategorisert

Partiene må være nøye når de nominerer

Allerede, lenge før valget, er det kandidater som har meldt seg ut av parti, selv om de er kandidat ved valg 2019. I Stavanger har Christian Wedler på grunn av omstridte saker i næringslivet, tatt permisjon.

Demokratiet er langt fra perfekt, men det er det beste vi har innenfor dagens system. Skal systemet fungere tilfredsstillende, må partiene gjøre gode nomineringer. Saker fra noen kommuner viser at noen av partiene har bommet med nominasjoner, fra Nordkapp Arbeiderparti til Stavanger FrP.

Nominasjonsmøtet er ved siden av årsmøtet det viktigste møtet i hvert parti. På nominasjonsmøtet bør partiene treffe med nomineringene. Det fortjener velgerne som stemmer ved valg.

Tags:

,

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
    Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
  • 7 bøker som har påvirket meg7 bøker som har påvirket meg
    Bøker gir kunnskap og inspirasjon. De kan utfordre og bekrefte. Det er en sann glede å oppdage en god bok.
  • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
    Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.