Ukategorisert

Brukte stemmerettsjubileet til å fremme lavere stemmerettsalder

Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV, brukte 17. juli, stemmerettsjubileet, til igjen å fronte stemmerett for 16-åringer.

SV har vært en trofast forkjemper for lavere stemmerettsalder, en omstridt sak blant liberalister. Liberaleren er positiv til at ungdommer skal få stemme ved valg.

Det kryr av gode argument for redusert stemmerettsalder i Norge. Det er også noen argument som taler imot en stemmerettsalder på 16 år. Liberaleren har likevel forsvart at ungdommer skal få velge politikere, både i kommuner, fylkeskommuner og til Stortinget.

Det finnes fornuftige 16-åringer og det finnes en del ufornuftige 50-åringer. Det er ulogisk at 50-åringer skal få stemme ved valg i Norge når 16-åringer ikke får det.

Ungdommer bruker tjenester, betaler skatt/avgifter og kan bli straffet. Naturlige argument for å endre stemmerettsaldere

Tags:

Mest lest

Arrangementer