Ukategorisert

Du velger politikere som bestemmer alkoholpolitikken

Stortinget har vedtatt rammene for alkoholpolitikken, men innenfor dagens rammeverk har kommunene frihet.

Når du stemmer i tiden før 9. september eller på valgdagen 9. september, stemmer du på politikere som bestemmer alkoholpolitikken i din kommune.

Liberalister er motstandere av alle former for reguleringer på et område markedet regulerer selv. Innenfor omsetning av alkohol bør markedskreftene være i sving.

Du bør stemme på politikere som er motstander av innskrenkinger av alkoholpolitikken i kommunen. Politikere bør ha en ja-holdning til salgs- og skjenkebevillinger, og bør konsekvent støtte alle søknadene om salg og skjenking av alkohol. Din stemme ved valg 2019 kan, riktig nok teoretisk, avgjøre kommunens skjenkepolitikk i valgperioden 2019 – 2023.

Alkoholpolitikk er politikk om eiendomsrettigheter!

En liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk og politikken blir aldri for liberal!

Tags:

Mest lest

Arrangementer