Notiser

Arbeidskraftundersøkelsen

Statistisk sentralbyrå med tall for sysselsetningen i Norge.

Fra arkivet