Ukategorisert

Elever bør få velge skoler

Valgfrihet for elever i valg av skoler, kan gi politikere økonomiske utfordringer. Det er en utfordring politikere bør løse innenfor skattefinansierte budsjett.

Selv om rammene for skolepolitikken blir satt av sentrale myndigheter, bør spørsmålet være aktuelt i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget.

For ikke-sosialistiske parti har fritt skolevalg, spesielt innenfor videregående opplæring, vært en fanesak. Prinsippet bør også gjelde i grunnskoleopplæringen, selv om det kan tappe skoler og kommuner for penger. Innenfor det kommunale systemet kan fritt skolevalg gi kommunestyret økte utgifter dersom mange elever velger en liten skole med få lærere, eller kommunen kan miste inntekter om elever velger friskoler.

Et stykkprissystem passer perfekt for utdanningssektoren og det er mulig å bruke systemet både i kommunene og fylkeskommunene. Stykkprissystemet går enkelt forklart ut på at penger følger hver enkelt elev, uansett valg av skole.

FrP var det første partiet som frontet og argumenterte for stykkprissystemet. Partiet kan med fordel fortsette kampen for økt frihet for elever og foreldre/foresatte.

–Liberalistene vil ha en stykkprisfinansiering av utdanning som er lik for offentlige og private skoler. Da vil pengene som det offentlige bruker på utdanning følge eleven, som kan velge blant offentlige og private skoler avhengig av hvem som har best undervisningstilbud i forhold til elevens egne evner. En slik løsning finner man i grunnskolen i Flandern i Belgia, som er blant de beste utdanningssystemene i OECD i motsetning til den norske enhetsskolen, har Lars Jøran Nordberg, leder i Liberalistene Innlandet, skrevet i et leserinnlegg på gd.no.

Skattefinansiert
Selv om liberalister drømmer om privat finansiering av skoler, er dette en illusjon i dagens virkelighet. Folk flest, for å bruke uttrykket mange misliker, forventer, og betaler gjerne skatter og avgifter for å finansiere utdanningssektoren. Det er likevel innenfor dagens rammer mulig å gjøre skolene til selvstendige enheter, finansiert gjennom stykkprissystemet.

Stortinget kan med fordel liberalisere lovverket slik at det blir enklere å starte og drive friskoler, og gjøre det lovlig å ta ut profitt av skoledrift. Uten muligheter til å tjene penger, vil enhetsskolen dominere. Det er en ulempe for mange elever.

Private skoler vil være langt mer fleksible, varierte og innovasjonsvennlige. Ikke-sosialistiske politikere foretrekker konkurranse på mange av områdene. Konkurranse om elevene vil heve kvaliteten kraftig, uten økt bruk av skattefinansierte penger.

Skolepolitikk, gjerne med et liberalt utgangspunkt, bør bli en sentral valgkampsak til fylkes- og kommunevalget mandag 9. september.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer