Ukategorisert

Forsker mener skattefinansiert skolemat utjevner forskjeller

Skattefinansiert skolemat blir trolig en av mange saker politikere kommer til å debattere i valgkampen.

Dette var en SV-sak for mange år siden, en sak flere av partiene har tatt til seg fra SV.

–De viktigste funnene er at vi faktisk for første gang viser at et gratis skolemåltid i henhold til de norske kostrådene, virker sosialt utjevnende ved at elever med lavt utdannede foreldre spiser sunnere. Det sier Frøydis Vik, forsker og prosjektleder ved Universitet i Agder (UIA), ifølge NRK.

Det som forskeren og politikere kaller gratis skolemat, er skattefinansiert skolemat. Det er borgere gjennom skatter og avgifter, muligens også kostpenger, som betaler for eventuelle måltid på skolen.

Trenger vi nok en utgiftspost på skattefinansierte budsjett? Nei!

Kommuner kan som skoleeier innføre skattefinansiert skolemat i grunnskolen. Fylkeskommunene kan gjøre det samme i de videregående skolene. Det er en prioritering som alt annet i politisk vedtatte budsjett.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer