Ukategorisert

Kan de som mangler liberale kandidater ved kommunevalget stemme blankt?

Ja, i Norge er det mulig å stemme blankt.

Det er kommuner som kun har det vi definerer som sosialdemokratiske parti/lister som stiller til valg i år. Parti som ikke setter grenser for politikk og som øker de skattefinansierte utgiftene, kan vi uten tvil legge inn under den sosialdemokratiske favnen. Det er unaturlig at liberale borgere og liberalister som ønsker redusert forbruk av skattefinansierte penger, stemmer på politikere som konsekvent stemmer for eiendomsskatt, er mot konkurranseutsetting og mot privatisering.

I flere av partiene bør det være liberale kandidater. I Liberalerens redaksjon vet vi om liberalister i FrP, Venstre og Høyre, pluss Liberalistene som er et konsekvent liberalistisk parti. Vi kjenner for så vidt også mange sosialdemokrater i FrP, Venstre og Høyre.

I valglokalet vil du finne stemmesedler du kan bruke til å stemme blankt. Ved opptelling av stemmesedlene, vil ikke blanke stemmesedler telle med. Valgstatistikken vil likevel vise hvor mange som stemte blankt.

Om blankt er et godt alternativ? Ja hvis kun illiberale politikere stiller til valg og du vil bruke stemmeretten, er blankt et greit alternativ. Husk at i Norge er det stemmerett, ikke stemmeplikt!

Hva er konkurranseutsetting?
At noe som tidligere har vært en offentlig produsert vare eller tjeneste (et monopol) i fremtiden også kan produseres av private. Det offentlige etterspør en vare eller tjeneste.

I praksis innebærer dette at et (politisk) organ (forhåpentligvis) lager en liste med krav til kvaliteten på tjenesten, og så lyser ut en konkurranse.

Private (bedrifter eller ideelle organisasjoner) kommer så med et tilbud, der de viser hvordan de vil løse oppgaven i forhold til kravene, og til hvilken pris.

Et offentlig organ (ikke nødvendigvis politisk) velger så hvilken tilbyder som har det mest troverdige tilbudet. Det er ikke noe krav at man skal velge den billigste.

Finansieringen er fortsatt offentlig. Dette betyr at det ikke er den enkelte brukers lommebok som avgjør kvaliteten på tilbudet.

Hva er privatisering?
At det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste blir produsert. Hvis du har behov for denne varen eller tjenesten må du selv både betale for den, og finne noen som vil lage den.

Politikere som gir blaffen i konkurranseutsetting og privatisering, kommer til å bruke mer skattefinansierte penger. Dermed blir det fortsatt eiendomsskatt i mange av de 371 kommunene som har innført denne skatten.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer