Ukategorisert

Festivalgjest? Da har du trolig brukt et skattefinansiert tilbud

Sommeren er festivaltid i Norge, arrangement som får støtte på skattefinansierte budsjett.

Deltar du på en festival, er du sannsynligvis med på et kulturarrangement du har finansiert gjennom skatter og avgifter. Deltar du ikke, har du betalt for noe du ikke nyter godt av.

Både staten, fylkeskommuner og kommuner bidrar til floraen av festivaler. Det er ekstremt liten debatt om de skattefinansierte tilskuddene til denne delen av kultursektoren. Få reagerer på at politikerne bruker skattefinansierte penger på festivaler.

Skattefinansiert støtte betyr at borgerne med tvang må finansiere tiltak byråkrater og politikere støtter. Festivalstøtten skaper ulike konkurransevilkår mellom aktørene i markedet.

Ja til festivaler, men de som arrangerer festen bør ta hele regningen!

Tags:

Mest lest

Arrangementer