Ukategorisert

Nordmenn bruker mye penger

Gjennom bruk av skattefinansierte penger, mye skattefinansierte penger i politisk vedtatte budsjett, fremstår politikere som dårlige forbilder for en stor del av befolkningen.

Nordmenn har et høyt forbruksnivå, og mange vil trolig slite i økonomisk i dårlige tider.

Norge skiller seg ut fra de andre landene i en undersøkelse ved at vi har et svært høyt forbruksnivå. Sammenlignet med de andre landene bruker nordmenn penger mer impulsivt, noe som lett kan føre til at man mister oversikt og kontroll. Det kommer frem i en ny undersøkelse om nordmenns økonomiske trygghet gjort av Christian Poppe og Elaine Kempson ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, ifølge Forskning.no.

Seks av ti nordmenn er økonomisk trygge. Det betyr at både deres nåværende økonomiske situasjon er god og at de har en buffer mot vanskeligere tider. Dette er dobbelt så mange som i Australia, New Zealand, Canada og Irland. Det er imidlertid noen som har det tungt. Omtrent tre prosent av den norske befolkningen sliter økonomisk, mens ytterligere seks prosent klarer seg akkurat. Disse gruppene har svært lite sparepenger til å beskytte dem mot finanskrise eller stå imot endringer i egen økonomiske situasjon. Personer med trang økonomi sliter ekstra mye hver gang Stortinget øker for eksempel avgifter og det skjer årlig.

Lavere offentlig forbruk, altså mindre bruk av skattefinansierte penger, kan gi holdningsendring i befolkningen, og vil i alle fall hjelpe den delen av befolkningen som sliter med dagens skattetrykk.

Tags:

Mest lest

Arrangementer