Ukategorisert

Forsvaret er viktig for mange kommuner

Bruk av skattefinansierte penger i Forsvaret er viktig for mange kommuner og mange lokalsamfunn. Ikke rart forsvarspolitikk i stor grad har vært distriktspolitikk i Norge.

Forsvarsdepartementet har utarbeidet rapporten Forsvarssektorens økonomiske bidrag til samfunnet – regional og fylkesvis rapport for 2018. Rapporten identifiserer det økonomiske bidraget som følger av forsvarssektorens tilstedeværelse og aktivitet rundt om i landet, ifølge Regjeringen.no.

Samlet for 2018 er det beregnet at forsvarssektorens aktivitet og tilstedeværelse har bidratt økonomisk med 31,4 milliarder kroner på de stedene hvor sektorens personell, leverandører og eiendomsmasse er lokalisert. I tillegg kommer gjenkjøpsverdien av industrisamarbeid for forsvars- og forsvarsrelatert industri, ifølge rapporten.

Mest lest

Arrangementer