Ukategorisert

Fylkessammenslåinger beviser hvor vanskelig det er å effektivisere offentlig sektor

Å bruke skattefinansierte penger bedre er vanskelig når det er mange negative tilbakemeldinger og mange protester på reformer vedtatt av Stortinget.

Viken fylke skal fra 1.januar 2020 erstatte Østfold. Akershus og Buskerud fylker. Til tross for stortingsvedtak og nødvendig prosess før sammenslåingen, er det massiv protester fra sentrale politikere i regionen.

Mandag ble oppropet mot sammenslåingen kjent. Veldig mange sentrale politikere har skrevet under oppropet, blant annet: ordførere, tidligere ordfører, tidligere stortingsrepresentant og nåværende medlem av fellesnemnda.

I teorien skal kommune- og fylkessammenslåinger være effektivisering av offentlig sektor og forbedret bruk av skattefinansierte penger. Om det ender slik bestemmes av politiske prioriteringer.

Mest lest

Arrangementer