Ukategorisert

Digitalisering av presten? Sjarmerende av MDG!

I år stiller 54 254 kandidater til valg, 30 996 menn og 23 258 kvinner. Heinrich Vetter, 3. kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Nordkapp, er en av kandidatene.

Alle kandidatene er ikke like engasjerte eller dyktige. Mange av kandidatene har sagt ja til å stå på en liste som listefyll, uten ideologisk ballast eller sterke prinsipp.

I Liberalerens redaksjon har vi på vanlig måte fulgt Miljøpartiet De Grønne gjennom større kommuner pluss arbeid i Stortinget. For skribenten er Miljøpartiet De Grønne et nytt parti i bostedskommunen Nordkapp. Jeg har intervjuet MDG-politikere for Radio Nordkapp og skrevet om MDG på Liberaleren , men har aldri hørt det lokale partiet i debatt før iFinnmark-debatten som ble arrangert i Honningsvåg onsdag kveld. Jeg synes det var sjarmerende og hyggelig, til tross at Miljøpartiet De Grønne er et illiberalt parti på mange av områdene. Eller Norge vil trolig rakne om MDG fikk bestemme absolutt alt, på grunn av partiets syn på den private eiendomsretten.

Det som var imponerende med MDG Nordkapp eller Heinrich Vetter, er at miljøspørsmålet kom foran alt annet. Andre kandidater brukte debatten til å kapre velgere til valg 2019, Vetter fremførte standpunkt han vet er upopulært for en velgermasse som er veldig opptatt av en stor kommunal sektor. I ordskiftet om en skole i et fiskevær, sa han at denne skolen aldri vil god. Han har rett, målt opp med pengene både kommunen og staten bruker på utdanning. Satt opp mot skattefinansiert forbruk får Norge lite igjen på utdanning. Mange politikere kommer i denne valgkampen med utspill om økt skattefinansiert forbruk, blant annet forslag om skolemat. Forslag som koster milliarder av kroner nasjonalt om det realiseres.

Det er forresten mulig å sikre skolen i fiskeværet gjennom konkurranse og fritt skolevalg, om kvaliteten er god nok i skolen.

Kirken
En del av debatten handlet om menighetens økonomi, en menighet som i år har stengt kirker på grunn av anstrengt økonomi. I ordskiftet tok Heinrich Vetter, 3. kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Nordkapp, til ordet for å digitalisere presten og kirken. Salen lo litt, også skribenten smilte, men intensjonen kan være god. Så lenge Den norske kirke er en del av offentlig sektor økonomisk, bør politikere jobbe for å redusere utgiftene. Digitalisering av presterollen kan bety gudstjenester i Norge, Europa og verden med et par prester, eller nytenking på gravferdsområdet. Tenk for en fantastisk effektivisering det vil være, pluss miljøgevinstene. Om det er vanskelig å tenke seg? Både ja og nei! Hver krone politikerne bruker, finansieres av skatter og avgifter pluss betydelig bruk av oljepenger over statsbudsjettet. Politikere bør, sett med liberalistiske øyner, jobbe for lavest mulig skattefinansiert forbruk. Forslag som vi smiler av i dag, kan være gode forslag både i de norske menighetene og andre deler av offentlig sektor.

Forøvrig burde kirkespørsmål vært ikke-saker i norske valgkamper. Det burde vært et totalt skille mellom kirke og stat der medlemmene/eierne betalte for kostnadene. Alle aktørene i dette markedet bør behandles likt og likebehandling får vi kun med et totalt økonomisk skille.

Om Miljøpartiet De Grønne kommer inn i Nordkapp kommunestyre den 9. september? Tvilsomt, men partiet vil trolig berike den politiske debatten og kanskje kommer partiet med gode ideer til sosialister og sosialdemokratene som styrer kommunen.

I Nordkapp stiller Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV til valg.

Mest lest

Arrangementer