Ukategorisert

Redaksjoner er lite nysgjerrige på Liberalistene

Et liberalistisk parti, et parti som skiller seg ut fra de andre på mange av områdene, bør være av interesse for medieredaksjonene.

Mange av valgomatene som har blitt publisert, mangler Liberalistene som ett av alternativene for velgerne. Det er merkelig, selv om det finnes forklaringer på hvorfor det liberalistiske partiet ikke er alternativ på de mange nettilbudene i forbindelse med valg 2019.

–En valgomat som består av sosialdemokrater og sosialister unnlater å vise velgerne at et reelt alternativ eksisterer. Besøkende i valgboden på Karl Johan har uoppfordret tatt opp at de synes det er besynderlig at ingen nasjonal avis har funnet noen nyhetsverdi i at Liberalistene finnes og stiller lister i alle landets fylker, og 39 av de mest folkerike kommunene. Det er påfallende hvor lite nysgjerrige mediene er, ut over hvert valgårs ensakspartier. Det har liberalisten Roald Ribe, kandidat ved valg 2019, skrevet på en liberalistisk side på Facebook.com.

Journalister som ønsker å lage saker om politikere som jobber for et systemskifte, ta kontakt med Liberalistene.

Liberalistiske politikere lover ikke økt bruk av skattefinansierte penger!

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
2 years ago

Med den politiske slagside norske journalister har og har hatt over lengere tid, er det ikke merkelig at liberalistene i liten grad omtales.
Jeg vurderer faktisk å gi Liberalistene min stemme i år – forutsatt at de stiller liste i Bærum. Under enhver omstendighet vil jeg ønske partiet lykke til i valgkampen!

Waldebert
2 years ago

Hei der!
Kom over denne siden ved en tilfeldighet, og det forundrer meg at dere ikke er mere kjent «der ute».
Kan det ha noe å gjøre med tredje ledd-
Befriende for….. – og innvandrerskepsis?
Hvorfor har dere ikke ett registrert parti?
En anonym registrering – selv i studentmiljøer – og landet over, bør være «plankekjøring».

Ikke enig i alt, men mye er bra.

Pleym
Pleym
2 years ago

Jeg anbefaler deg å lese om Liberalerens historie.

Fra arkivet