Ukategorisert

Redaksjoner er lite nysgjerrige på Liberalistene

Et liberalistisk parti, et parti som skiller seg ut fra de andre på mange av områdene, bør være av interesse for medieredaksjonene.

Mange av valgomatene som har blitt publisert, mangler Liberalistene som ett av alternativene for velgerne. Det er merkelig, selv om det finnes forklaringer på hvorfor det liberalistiske partiet ikke er alternativ på de mange nettilbudene i forbindelse med valg 2019.

–En valgomat som består av sosialdemokrater og sosialister unnlater å vise velgerne at et reelt alternativ eksisterer. Besøkende i valgboden på Karl Johan har uoppfordret tatt opp at de synes det er besynderlig at ingen nasjonal avis har funnet noen nyhetsverdi i at Liberalistene finnes og stiller lister i alle landets fylker, og 39 av de mest folkerike kommunene. Det er påfallende hvor lite nysgjerrige mediene er, ut over hvert valgårs ensakspartier. Det har liberalisten Roald Ribe, kandidat ved valg 2019, skrevet på en liberalistisk side på Facebook.com.

Journalister som ønsker å lage saker om politikere som jobber for et systemskifte, ta kontakt med Liberalistene.

Liberalistiske politikere lover ikke økt bruk av skattefinansierte penger!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer