Ukategorisert

Ikke-sosialistiske politikere bør slutte å bruke «gratis»-ordet

Alle utgiftene på politisk vedtatte budsjett blir i stor grad finansiert av skatter og avgifter. Ingen tjenester i regi av offentlig sektor er gratistjenester.

Guri Melby, Venstres utdanningspolitiske talsperson, ønsker gratis SFO i 2020, ifølge Kommunal Rapport.

Utspillet ligner mistenkelig mye på utspill rødgrønne politikere har kommet med i valgkampen. Ordet «gratis» er sentralt i mange av utspillene i august og september.

Ikke-sosialistiske politikere bør oppdra politiske konkurrenter og borgere. Kutt bruk av ordet gratis, og kall såkalte «gratis»-ordninger for skattefinansierte ordninger, ordninger finansiert av skatter og avgifter borgerne betaler. «Gratis»-ordet kan misforståes og en del av befolkningen kan tro at pengene kommer fra himmelen, noe liberalere vet er tull og tøys.

Dersom det blir gratis kjernetid på SFO, er det andre enn brukerne av denne tjenesten som må betale regningen.

Mest lest

Arrangementer