Ukategorisert

Økt moms på flyreiser betyr redusert tilbud for passasjerer

Widerøe er ett av selskapene som åpent og ærlig innrømmer at avgifter er en stor utfordring.

Det er noe som er fundamentalt galt når staten gjennom avgifter prøver å ødelegge virksomheter eller aktiviteter bedrifter skaper. Staten er helt avhengig av aktiviteter i privat sektor.

Flyselskap har de siste årene fått flere og større avgifter, pålagt av politikerne. I 2016 fortalte Terje Skram, daværende ruteplanlegger i Widerøe, at avgiftsøkningen for Widerøe var på 52 prosent sammenlignet med 2014.

Politikere bruker avgifter for å regulere forbruk, men også for å finansiere ordninger i velferdsstaten.

Det er forslag om å øke merverdiavgiften på flyreiser fra 12 til 23 eller 25 prosent. En slik avgiftsøkning vil være ødeleggende, spesielt for det omfattende kortbanenettet i Norge.

Om forslaget fra utvalget som ønsker felles merverdiavgift får tilslutning av Stortinget i denne omgang, er tvilsomt. Samtidig vet vi at forslag om avgiftsøkninger avler avgiftsøkninger. Politikerne er rett og slett avhengige av store inntekter for å opprette den gigantiske velferdsstaten.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • 26 år med EU26 år med EU
    I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
  • Hvorfor skal du bry deg om kvinnedagen?Hvorfor skal du bry deg om kvinnedagen?
    Det blir mindre undertrykkelse i verden når kvinner har de samme individuelle rettigheter som menn.
  • Hva er østerriksk økonomi?Hva er østerriksk økonomi?
    Lær hva som skiller Hayek fra Mises, den østerikske skolen fra nyklassismen.