Ukategorisert

Sterk vekst i oljeinvesteringene i 2019

Selv om miljø får mye oppmerksomhet i valgkampen og det er framgang for Miljøpartiet De Grønne, er det stor vekst i oljeinvesteringene i 2019.

Med den gigantiske staten og offentlige sektoren i Norge, er politikerne fra alle partiene på Stortinget avhengige av inntektene fra petroleumsvirksomheten. Vi har en oljedopet økonomi!

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2019 blir nå oppgitt til 182 milliarder kroner. Selv om anslaget er en liten nedjustering fra forrige måling indikerer det likevel en vekst på 16 prosent fra året før, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Oljeselskapenes nyeste investeringsanslag for 2020 blir nå oppgitt til 174 milliarder kroner. Dette er én prosent mer enn i forrige rapportering, men mye tyder på at anslagene vil øke.

For Stortinget som er avhengig av store inntekter fra olje, er dette gode nyheter. For oss som ønsker en mindre stat, betyr tallene at det tar tid før vi får et systemskifte. Et skifte fra velferdsstat til velferdssamfunn.

Tags:

Mest lest

Arrangementer