Ukategorisert

Økt bruk av oljepenger i statsbudsjettet for 2020?

Når regjeringen presenterer forslaget for statsbudsjett for 2020 tyder mye på at Høyre, FrP, Venstre og KrF vil bruke mer oljepenger.

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 la regjeringen opp til bruk av oljeinntekter på 238 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Det er utrolig stort forbruk i tillegg til alle skattene og avgiftene borgerne betaler for å opprettholde en gigantisk offentlig sektor.

7. oktober presenterer regjeringen statsbudsjettet for 2020. I disse dager jobber politisk ledelse og byråkratene med forslaget, et forslag som kan medføre økt bruk av oljepenger. Norsk politikere er dårlige på kutt av skattefinansierte utgifter, noe denne regjeringen har bevist år etter år.

I statsbudsjettet for 2020 ligger samferdselsforliket inne, en skisse statsminister Erna Solberg presenterte på fredag og som regjeringspartiene sa ja til i løpet av fredag kveld. I tillegg skal politikerne finansiere NRK over statsbudsjettet fra 2020. Dette er to milliardsatsinger som regjeringen må legge inn og som trolig betyr økt bruk av oljepenger i en økonomi som allerede er oljedopet.

Vi bør ha lave forventninger om kutt i skatter og avgifter, men regjeringen, en ikke-sosialistisk regjering, bør begrense bruken av oljepenger. Finansminister Siv Jensen bør presentere et forslag med kutt i utgifter, mandag 7. oktober.

Tags:

Mest lest

Arrangementer