Ukategorisert

Hvordan vil samferdselsministeren legge opp arbeidet med nordnorgebanen?

Nordnorgebanen er et gigantprosjekt som vil koste fryktelig mange milliarder kroner, et prosjekt regjeringen og stortingsflertallet bør skrinlegge en gang for alltid.

Mange politikere er uenige, og vil gjerne bruke mye skattefinansierte penger på prosjektet.

Sverre Myrli, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, vil vite hvordan samferdselsministeren nå vil legge opp arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for nordnorgebanen?

–Statsministerens bompengeskisse ble lagt fram som et ultimatum på en pressekonferanse 23. august, og senere har alle regjeringspartiene sluttet seg til denne. Regjeringspartiene er dermed enige om å gjennomføre en helhetlig konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge, herunder nordnorgebanen, har Sverre Myrli skrevet i et spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP).

Samferdselsministeren har naturlig nok vært kritisk til nordnorgebanen tidligere. Rett og slett fordi det er dårlig økonomi i gigantprosjektet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer