Notiser

Skattefinansierte veger, kun finansiert av skatter og avgifter, er et dårligere system enn bompenger

Frode Myrhol, leder av FNB, ble spurt ut på NRK tirsdag kveld. Vi fikk se en politiker uten en helhetlig politikk, en politiker som vil finansiere veger med skatter og avgifter. Hva han vil prioritere bort for å få plass til milliarder av veg-kroner, er fortsatt uklart etter utspørringen til Fredrik Solvang.

Ønsker du økte skattefinansierte utgifter, bør du velge andre parti enn FNB. De kjente sosialdemokratene har tross alt en helhetlig politikk, et partiprogram som gjelder som kontrakt med velgerne.

Mest lest

Arrangementer