Ukategorisert

Vil at flere skal investere i omsorgsteknologi og omsorgstjenester

Mens det er debatter og oppslag om investeringer Jonas Gahr Støre har gjort i fond, vrir Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant og leder i Oslo Høyre, saken om til politikk, en mulig politisk debatt som kan vise skillelinjer mellom politikere og politiske parti.

En av fordelene med politikere som Nordby Lunde, er at hun får frem politiske forskjeller. Forskjeller er partiene avhengige av i en valgkamp dersom oppslutningen om valg skal bli god. Å skille seg ut skal være en fordel.

Høyre-representanten mener flere, mange flere bør investere penger i omsorgsteknologi og omsorgstjenester. Skal Norge løse utfordringer med eldrebølgen og færre hender per innbygger med omsorgsbehov, er vi avhengige av investeringslyst i slike bedrifter.

Heidi Nordby Lunde ønsker seriøse og langsiktige investorer som setter krav til kvalitet og innhold i bedriftene, inkludert arbeidstakeres rettigheter, ifølge hennes Facebook-side.

At politiske motstander av den liberale høyresiden er uenige, er en berikelse for den politiske debatten. Det røde alternativet er en blytung offentlig sektor og skatteøkninger for folk flest i fremtiden.

Mest lest

Arrangementer