Ukategorisert

Klimabrøl, eksempel på dobbeltmoral

Fredag ettermiddag skal deltakere på forskjellige plasser i Norge brøle, omtalt som Klimabrølet.

Mange av dem som skal delta på aksjonen, er for skattefinansiert samferdsel. Ja, staten kjøper tjenester av flyselskap og kystruten Bergen-Kirkenes-Bergen. Deltakere på aksjonen ønsker pressestøtten, subsidier til aviser på papir. Det er stor støtte til Forsvaret i Norge. Det er også stort flertall i befolkningen til enorme skattefinansierte tiltak til barnefamilier. Trafikk, aviser, militæret og barn, eksempel på noe som skaper forurensning.

Klimabrølet er en symbolsk aksjon med krav om klimahandling i tråd med Paris-avtalen. Det er en aksjon som kolliderer med synet mange har på tjenester staten tilbyr eller sikrer. Aksjonen er et eksempel på dobbeltmoral.

Privat eiendomsrett
Den beste måten å ivareta miljøet på, sett med liberalistiske øyner, er gjennom beskyttelse av den private eiendomsretten. Det betyr i praksis at ingen i utgangspunktet har rett til å ødelegge eller forringe verdien av andres eiendom. Beskyttelse av eiendomsretten kan løse mange av forurensningsproblemene, uten behov reguleringer og forbud. Private har større insentiver til å forvalte eiendommer enn det offentlige har.

Uansett holdning til klimaproblematikken, er den private eiendomsretten en viktig del av løsningen.

Mest lest

Arrangementer