Notiser

Stor variasjon i kjøretiden til nærmeste fødested

Kjøretid til nærmeste fødeavdeling eller fødestue er godt over hundre ganger lengre i noen kommuner enn i andre. Medianen for beregnet kjøretid strekker seg fra tre minutt til over syv timer.

Statistisk sentralbyrå er det et kart over median kjøretid til nærmeste fødested. 2019.

Fødetilbudet har vært en sak for politikere i valgkampen, blant annet med debatt i valgsendingen på NRK1.

Mest lest

Arrangementer