Debatt

Ungdommer som er avhengige av en oljedopet økonomi, har stemt Grønn Ungdom

Mens ungdommer krever mange skattefinansierte tilbud, fra fritidsklubber til ordninger i skolen, har skoleelever stemt Grønn Ungdom som er ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet De Grønne.

Norge har en oljedopet økonomi. Det er oljepenger som i stor grad sørger for en gigantisk offentlig sektor og mange ulike tilbud. Ungdommer krever mye av offentlig sektor, noen ganger mer enn man krever av foreldre og foresatte.

Norge skal i år bruke 238 milliarder kroner av oljeinntektene, et rekordstort beløp. Grønn Ungdom har i skolevalgkampen vist motstand mot petroleumsvirksomhet. Skal Norge bruke mindre oljepenger, må stortingsflertallet kutte i skattefinansierte utgifter. Grønn Ungdom eller Miljøpartiet De Grønne har ingen gode eller troverdige løsninger for en kuttpolitikk. At Grønn Ungdom får oppslutning på 10,8 prosent i skolevalget, viser at noe er riv ruskende galt. Det bør være skremmende for mange politikere, uansett alder.

Liberalister har ikke noe imot mindre bruk av penger på politiske vedtatte budsjett. Skal vi få til dette må politikerne på alle nivå redusere den skattefinansierte innsatsen. Den viljen er ikke tilstede, verken i regjeringen, på Stortinget, i fylkeskommunene eller kommunene.

AUF ble skolevalgets vinner, det største partiet. AUF går tilbake sammenlignet med valgene i 2017 og 2015, men framgang sammenlignet med valget i 2013.

Unge Høyre og FpU gjør det elendig. Unge Høyre gjør ett av sine dårligste valg siden 1989, mens FpU gjør sitt dårlige valg. Oppslutningen om partiene blant skoleelever bør være et tankekors både i ungdomsorganisasjonene og moderpartiene. For lite «høyrepolitikk»?

Unge Venstre gjør et fantastisk skolevalg, det beste siden 1989. Gratulerer! Oppfinnsomhet, nye løsninger og oppmerksomhet, var lønnsomt i skolevalgkampen.

Liberalistisk Ungdom går tilbake sammenlignet med 2017. Samtidig er det begrenset hvor mange stemmer Liberalistisk Ungdom kan få. Partiet ble nektet deltakelse i en rekke skolevalgdebatter.

Skolevalgresultatet for de største ungdomspartiene, pluss Liberalistisk Ungdom:
AUF: 26.6 prosent.
Unge Høyre: 12.9 prosent.
Grønn Ungdom: 10.8 prosent.
Unge Venstre: 10.2 prosent.
SU: 9.9 prosent.
FpU: 8.2 prosent.
Senterungdommen: 8.0 prosent.
Liberalistisk Ungdom: 1,0 prosent

Skolevalget gir ikke uttelling på valgdagen mandag 9. september, men valget blant elever viser trender. Miljøpartiet De Grønne, SV og Senterpartiet får trolig en morsom mandag kveld.

Høyre og FrP kan få en vond valgnatt. Om vi synes synd på partiene? Nei!

Alle tallene fra skolevalget, på skolevalg.nsd.no.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer