Notiser

Flest fastleger per innbygger i små kommuner

I 2018 hadde de minste kommunene klart flest fastleger i forhold til innbyggertallet, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ordningen med fastleger ble innført i 2001.

Mest lest

Arrangementer