Nyheter

Velkommen til nye Liberaleren

For drøye 20 år siden skrev jeg det første innlegget på Liberaleren. I dag starter eventyret på nytt. Liberaleren skal bli et fyrtårn for den liberale høyresiden. Din guide til de liberale tankene.

Artikkelforfatteren på talerstolen til Det Norske Studentersamfund i 2004.

Jeg gløder for frihet og rettferdighet. Jeg tror på individuelle rettigheter og at verden trenger en fri markedsøkonomi for å nå sitt fulle potensiale. Dette er svært personlig for meg. Da jeg var ung, var jeg opptatt av abstrakte prinsipper og logisk konsekvens. Jeg kunne ikke forestille meg en verden uten hypotetiske tilfeller. Jeg oppdaget imidlertid fort at det ikke først og fremst handler om prinsipper. Det handler om mennesker. Mange blir mer moderate når ungdommens dogmatisme svinner hen. Jeg ble radikalisert. Det er lettere å ofre et prinsipp enn et menneske. Liberalismen handler om menneskers muligheter til å leve best mulige liv.

Staten tar deler av ditt liv

Selv om private også kan være en trussel mot individets frihet, er det staten som er den store trusselen. Det er merkelig hvor mange som frykter at noen private firmaer skal få makt, samtidig som de vil gi nesten total makt til det store statsmonopolet. Folk er blitt så vant til det eksisterende at det er få som er klar over at staten fratar mennesker store deler av deres liv.

En million i økte skatter er jo bare en million. En usynlig dråpe på et offentlig budsjett. Det er imidlertid to år av en arbeidstakers liv. La meg kort forklare. Med 50% skatt og 500 000 i årslønn, må en lønnsmottaker jobbe i fire år for å betale denne skatten. Uten skatt kunne vedkommende tatt 2 års ferie. Nå er det riktignok slik at man får noen kroner igjen. Noen mer enn andre. Så kanskje er det bare slik at man kunne tatt hvert fjerde år fri uten skatt. Eller tre måneders ekstra ferie. Det hadde uansett vært deilig.

Nå handler det selvsagt ikke bare om tid og penger. Det handler også om forbud og reguleringer som av og til fratar mennesker hele livet. Når jeg skal reise hjem fra utlandet, kjøper jeg en trygg flybillett. Billig, enkelt og trygt. Det skyldes at jeg tilfeldigvis er født på rett sted. Jeg ønsker meg global rettferdighet. Det er skammelig å forby et menneske å kjøpe en flybillett til Oslo bare fordi hun er født sør for Middelhavet.

Bilde av Gerd Altmann fra Pixabay

Ofte ekstrem, men aldri fanatisk

Denne setningen formulert av Thomas Gramstad er en av mine favoritter: «Tilstrebe en atmosfære av intellektuell nysgjerrighet, kritisk åpenhet, godvilje og livslang læring». Den forteller mye om måten jeg ønsker å formulere mine sterke meninger på.

«En atmosfære av intellektuell nysgjerrighet,
kritisk åpenhet, godvilje og livslang læring»

For mange år siden lærte Henrik Bejke meg forskjellen på ekstremisme og fanatisme. Ekstremisme handler om avstand fra det eksisterende samfunn og de eksisterende oppfatninger. Opp gjennom historien har det vært ekstremt å være mot slaveri, for likestilling mellom kjønnene og mot monarkiet. Det er ikke farlig å være ekstrem av og til. Jeg er fristet til sitere en amerikansk presidentkandidat med et «sitat» rappet av Cicero. De som kjenner sitatet vet imidlertid hva jeg mener, og de andre… Vel, uten kunnskap går man glipp av morsomme poenger.

Fanatisme derimot er noe helt annet og veldig skadelig. Det er den bastante skråsikkerheten der man er hundre prosent sikker på egne synspunkter og uvillig til se saker fra flere sider. Dette har lite med ekstremisme å gjøre. Dumme rasister er som regel fanatikere, noe man ser av hvordan de oppfører seg. Det samme er imidlertid også ganske mange moderate sosialdemokrater. De tar dagens politiske situasjon for gitt og nekter å vurdere alternativer, men avfeier dem uten videre. Enten uten argumenter eller med skammelig dårlig argumentasjon. Jeg har vært liberalist i omtrent 30 år. Jeg kjenner svakhetene ved ideologien og de gode motargumentene. Dessverre møter jeg svært sjelden de gode motargumentene, men en oppgulp av ureflekterte fordommer. Fanatismens brygg.

Likhet og frihet istedenfor dobbeltmoral

Vi har skrevet en redaksjonell linje som understreker mye av det Liberaleren skal kjempe for fremover. Det er viktig å både være tilhenger av personlig frihet og en fri markedsøkonomi. Begge deler bygger på samme fundament. Menneskers selveierskap til seg selv og det man skaper. Liberalismen er en likhetsideologi og en frihetsideologi. Vi ønsker den samme retten til å velge sitt liv og til å søke lykken for alle mennesker. Uavhengig av hvor du er født, hva du tror på og hvilken legning som du har. For de fleste er dette bare tomme slagord. Det rekker ofte ikke lenger enn ens egne fordommer. Selvsagt er man for at homofile skal få gifte seg, så lenge det bare er et par, men samtidig vil de forby tre damer å gifte seg.

Det snakkes mye om likeverd mellom alle mennesker og tilhørende «rett» til velferd over en øl/latte på Grünerløkka, men samtidig er det tilstrekkelig å bare sende noen kroner sørover i avlat og ta inn en passelig mengde flyktninger. Det er viktigere med noen kroner mer i offentlig studiestøtte til rike ungdommer fra Bærum enn å virkelig bruke offentlige penger på de fattige. Det er viktigere å fremstå som flyktningesnill gjennom å ta inn bittelitt flere flyktninger enn FrP, enn å la en ung kvinne fra Filippinene eller en mann fra Libya få lov til å skape seg et bedre liv der de selv ønsker. Og fy hvis Norwegian vil ansatte noen uten norsk blod i årene på flygninger til Norge.

Nå er vi selvsagt ikke for å bruke offentlige penger på diverse gode formål og velferdsgoder. Vi skal imidlertid påpeke den dypt umoralske dobbeltmoralen som eksisterer. Vi lover likhet, og vi lover frihet. Mennesker må deretter ta ansvar for sitt eget liv. De vil da ta gode valg og mindre gode valg. I sum vil det imidlertid bli flere gode enn dårlige. Konkurransemekanismer og markedet vil som regel fjerne dårlige løsninger og belønne gode løsninger. Verden vil bli bedre og rikere for alle.

Jeg koser meg i det norske samfunnet i dag. Jeg blir litt sur hver gang jeg må betale skatt, og jeg blir trist hver gang et politisk vedtak ødelegger for et menneske. Mesteparten av tiden er jeg imidlertid lykkelig over å leve i tidenes beste verden og i et land der mennesker har mange muligheter til å bli lykkelige. Det er mulig å finne frihet i en ufri verden.

“Don’t be afraid to take a big step if one is indicated.
You can’t cross a chasm in two small jumps.”

David Lloyd George

Samtidig drømmer jeg om en bedre verden. Jeg kjemper for en bedre verden. En verden som vil være mye rikere enn dagens samfunn. Mye mer rettferdig enn dagens samfunn. Mye friere enn dagens samfunn. Liberalerens visjon er ikke små forbedringer, selv om vi liker alle skritt i riktig retning. Vi jobber for et radikalt bedre samfunn.

Mest lest

Arrangementer