Kommentar

Forbud mot homoterapi

Venstretopper Iselin Nybø, Grunde Almeland og Guri Melby la tidligere i år frem et forslag om å forby «homoterapi» (konversjonsterapi) på Venstres landsmøte gjennom resolusjonen «Full likestilling for alle – hele livet», men nådde ikke frem med forbudet. I desember skal forslaget om et forbud fremmes på Stortinget.

Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet var blant forsvarerne av et forbud under gårsdagens direktesending på NRK, hvor hun argumenterte for at et forbud vil gi et klart signal om at forsøk på å manipulere homofile vekk fra sin legning er uakseptabelt. Hun hevdet også at holdningene og metodene som kommuniseres er med på å motarbeide homofiles psykiske helse og dermed bidrar til høy selvmordsstatistikk, noe som også indikeres i nyere forskning.

De liberale verdiene

Helt grunnleggende liberale verdier tilser at mennesker som er glad i hverandre skal kunne leve sammen side om side uavhengig av kjønn, og uten å bli utsatt for trakassering fra andre samfunnsborgere. Det er derimot også viktig for liberalere å forsvare ytringsfriheten for de med kontroversielle meninger, for eksempel de som mener at homofili kan kureres eller bare neglisjeres uten at vedkommende får store psykiske påkjenninger av dette.

Mange har nok opplevd situasjoner hvor man blir bedt om å velge mellom to ting man virkelig ønsker, og hvor valget er svært vanskelig nettopp fordi man ønsker begge deler like mye. Hvordan er det da hvis man ønsker det ene mye mer enn det andre? Er alle troende homofile like opptatt av å være i tråd med troen sin som de er av å være i tråd med legningen sin og vice versa? Noen ganger er man nødt til å ta et valg, og hvis den religiøse motivasjonen kommer innenifra så kan ikke vi som er utenforstående si at det oppleves som et overgrep vedkommende å måtte legge vekk legningen sin, selv om det i utgangspunktet burde være aksept for et seksualitetsmangfold i et moderne Norge. Hva som er viktigst for individet er tross alt individuelt.

Prinsipielle tiltak

Det finnes tiltak som vil verne homofile mot uønsket veiledning (villedning) og som tillater konservative å få sin stemme hørt gjennom egenskapte plattformer. Det første og mest åpenbare er opplysning. Kontinuerlig holdningsarbeid vil bidra til å skape forståelse for kjønns- og seksualitetsmangfold i Norge, og gradvis fase ut ideen om at homofili er syndig og noe man burde avstå fra. Et annet tiltak som vil ha en effekt er å fjerne all offentlig støtte til religiøse trossamfunn. Da burde kuttene i så fall gjelde alle, og ikke kun de som Stortinget sympatiserer minst med.

[wprpi title=»Mer fra Liberaleren…» post=»5″ icon=»show» cat_id=»3008,3010″ tag_slug=»religion» excerpt_length=»30″]

Mest lest

Arrangementer